• Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    Коронавирус IgG & IgM туршилтын кассет

    Artron COVID-19 IgM / IgG Антибиотик Туршилтын зарчим нь хүний ​​ийлдэс, сийвэн эсвэл цусны бүх дээж дэх COVID-19 вирусын эсрэг IgM & IgG эсрэгбиемийг нэгэн зэрэг илрүүлэх, ялгах зорилгоор эсрэгбие агуулсан иммунохроматографийн шинжилгээ юм.