• Face Shield

    Нүүрний бамбай

    Энэ нь өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг. Ажлын оффис, гал тогоо, бороотой зам, том үдэшлэг, уулзалт гэх мэт газарт ашиглах боломжтой. Өндөр нягтралтай манангаас хамгаалах Нүүрний хамгаалалтын тусгаарлалтыг банк, тээврийн ажилтан, зоогийн газар, олон нийтийн газар өргөн ашигладаг. өдөр тутмын амьдралдаа болон ажил дээрээ хэрэглэгчид бохирдуулагч бодисыг нүүрэн дээр цацахаас сэргийлээрэй. Үүний зэрэгцээ Нүүрний бамбай нь манангийн эсрэг сайн үзүүлэлттэй бөгөөд тодорхой алсын хараатай байдаг.